(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja (5 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.7.2019

Tehtävän kuvaus


Nuorten vastaanoton kokonaisuus muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon vastaanottolaitosten osastoista. Palvelumme on ympärivuorokautista sekä päivystysluonteista arviointitoimintaa. Sijoitukset vastaanotto-osastolle ovat yleensä lyhytaikaisia. Sijoituksen aikana arvioidaan moniammatillisesti nuoren ja hänen perheensä lastensuojelullinen kokonaistilanne sekä nuoren mahdollinen sijaishuollon tarve.

Nyt haemme ohjaajia Kallion ja Malminkartanon yksiköihin.

Ohjaajan tehtävänä on vastata asiakkainamme olevien nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja asioiden hoitamisesta. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa nuoren sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Ohjaajalla on omalta osaltaan vastuu nuoren arviointiprosessin eteenpäin viemisestä, dokumentoinnista sekä asiakasneuvottelujen toteuttamisesta.

Vastaanottoyksiköillä on päivystysvelvoite vastata erilaisiin lyhytkestoisiin tarpeisiin tarjoamalla hoivaa ja huolenpitoa nuorille, jotka ovat luvatta poissa omasta sijaishuoltopaikastaan. Näissä tilanteissa tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Työ on itsenäistä ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä moniammatillisessa työryhmässä. Ohjaajamme tekevät jaksotyötä. Työajat sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena ja viikonloppuisin.

Tehtävät täytetään 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut toteutetaan ryhmämuotoisina viikolla 33 Kallion vastaanoton tiloissa.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät henkilöstöetuudet. Lue lisää alta kohdasta, Linkki lisätietoihin.

Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.


Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


aiempaa kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä soveltuvuutta tehtävään.