(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja (4 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2019

Tehtävän kuvaus

Lasten vastaanoton kokonaisuus muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän
vastaanoton osastoista. Oulunkylän vastaanotossa toimii kolme 7-paikkaista lasten vastaanotto-osastoa. Toiminta on ympärivuorokautista.

Haemme Oulunkylän vastaanoton Keltapirtti- ja Sinipirttiosastoille ohjaajia vakinaiseen työsuhteeseen.
Tule tekemään sitoutuneesti monipuolista ja vaihtelevaa lastensuojelun vastaanottotyötä
moniammatilliseen tiimiin!

Keltapirttiin ja Sinipirttiin sijoitettavat lapset ovat alle 13 -vuotiaita kriisitilanteista sijoitukseen tulevia helsinkiläisiä lapsia. Ohjaaja vastaa lasten turvallisesta vastaanotosta, perushoidosta ja huolenpidosta. Ohjaaja osallistuu arvion tekemiseen lapsen ja perheen tilanteesta sekä avun ja tuen tarpeesta. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa lapsen sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Työhön sisältyy kodinhoidollisia tehtäviä. Käytössämme on lastensuojelun arvioinnin kriteeristö. Keltapirttiin sijoitettavat lapset voivat olla alle kouluikäisiä.

Työ on jaksotyötä. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena ja viikonloppuisin.

Haastattelut ovat osoitteessa Harjantekijäntie 2, 10-11.12.2019.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot, kokemuksen lastensuojelutyöstä, toiminnallisuuden, hyvät kirjaamistaidot sekä tehtävään soveltuvat lisäkoulutukset, esim. perhetyön koulutus, lääkehoitokoulutukset, Avekki-tyyppiset koulutukset ja Effica -tietojärjestelmän hallinnan.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lastenkodin johtaja Aki Partanen 0503444643 Vastaava ohjaaja Jaana Mikkilä 0408610870, Vastaava ohjaaja Maria Nuutinen 0403344268