(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme kahta ohjaajaa perhetyöhön. Määräaikaisuudet ovat:
9.9.2019-18.5.2020 ja 23.9.2019-6.8.2020.

Tehtävät koostuvat lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä ja sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä Länsi-pohjoisen alueella. Tiimissämme on paljon kokemusta ja ammattitaitoa, n lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja ja lisäksi on ohjaajia ja sosiaaliohjaajia.

Perhetyö on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain asiakkuus. Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä lapsen edun toteutumiseksi.

Palveluun sisältyy yhteinen tilanteen arviointi ja jäsentäminen ja sen kautta muutokseen tähtäävään, suunnitelmalliseen työskentelyyn motivoiminen. Perhetyössä on painopisteenä muutosorientoitunut, vanhemmuutta, sosiaalista toimintakykyä ja perheen vuorovaikutussuhteita vahvistava työskentely. Työskentelyn tavoitteena olevia valmiuksia harjoitellaan yhdessä arvioimalla, tekemällä ja mallintamalla. Tarkennettu sisältö ja työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan.

Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä, pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Työn tukena toimivat lähiesimies, työparityöskentely, tiimin jäsenet, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus. Työ sisältää ilta - ja viikonlopputyötä.

Pidämme kaksi ryhmähaastattelua 2.9.klo 15-17 sekä 4.9. klo 15-17 Maunulan toimipisteessä, Suursuonlaita 1.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.


Luemme eduksi


Kokemusta perheiden kanssa työskentelystä. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa sekä reflektoivaa työotetta. Työssä tarvitset hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.