(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.8.2018

Tehtävän kuvaus


Teinilän lastenkoti tarjoaa vaativan laitoshoidon tasoista kuntouttavaa hoitoa ja kasvatusta viidellä eri osastolla. Lastenkoti on tarkoitettu huostaan otetuille psyykkisesti oireileville, psykiatrisen hoidon tarpeessa oleville lapsille. Lapsilla on ikätasoisessa toimintakyvyssä suuria tai erittäin suuria puutteita.

Teinilän lastenkoti toimii kahdessa eri toimipisteessä Oulunkylässä, Pikalähetintie 15 sekä Oppipojantie 19. Lastenkodissa on yhteensä 33 paikkaa.

Ohjaajan tehtävänä on kuntouttava hoito- ja kasvatustyö. Lastenkotityön tavoitteena on lapsen ikätason mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky sekä valmiuksien luominen omaan kotiin paluuseen tai itsenäiseen elämään.

Lasten tilanteet vaativat aikuiselta vahvaa, välittävää läsnäoloa ja huolenpitoa.
Kuntouttavassa työssä luodaan lapsen kuntoutukselle yksilölliset tavoitteet.
Tavoitteiden ja valittujen kuntouttavien keinojen ja menetelmien vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Tehtävä edellyttää lapsen läheisverkostojen kanssa työskentelyä. Ohjaajan työtehtävään kuuluvat myös kodinhoidolliset tehtävät.

Palvelussuhde alkaa 3.12.2018 tai sopimuksen mukaan.

Jätä hakemus www.helsinkirekry.fi kautta. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus tai vastaava soveltuva opistotasoinen tutkinto. Hakijan tulee esittää myös Valviran todistus sosiaalihuollon ammattioikeudesta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetestiä koskeva lausunto.

Luemme eduksi


Hoidollista ja kuntouttavaa työotetta sekä aktiivista ja kehittävää työskentelytapaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia lapsen omaohjaajana sekä vaativahoitoisten lasten ryhmähallintaa.