(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja (10 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.11.2020

Beskrivning av jobbet

LASTEMME HYVINVOINTI ON MEILLE SYDÄMEN ASIA! Rekrytoimme sijaisia ja keikkalaisia Helsingin kaupungin lastenkoteihin.

Meiltä löydät monipuolisesti elämäntilanteeseesi sopivia töitä. Tarjolla on säännöllisesti myös pidempiaikaisia sijaisuuksia ja vakituisia työsuhteita.

Meillä ammattilaista arvostetaan, sillä hoitotyömme perustuu lastensuojelun terapeuttiseen laitoskasvatukseen, jota ammattilaiset soveltavat käytäntöön päivittäin. Johtotähtenä hoito- ja kasvatustyössämme toimii huostaan otettujen lasten sekä heidän perheidensä yksilölliset tarpeet. Me myös seuraamme työmme vaikuttavuutta yhdessä lasten ja heidän huoltajien sekä vastuusosiaalityöntekijöiden kanssa.

Pääset tekemään päivittäin merkityksellistä ja palkitsevaa työtä haasteellisessa elämäntilanteessa olevien lasten ja perheiden parissa. Suomen suurimpana työnantajana Helsingin kaupunki tarjoaa työntekijöilleen heidän työurillaan monipuolisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lastenkotityön tavoitteena on lapsen ikätason mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky. Työntekijöiden tehtävänä on vastata lasten kokonaisvaltaisesta hoidosta, hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja asioiden hoitamisesta työvuoronsa aikana. Lasten tilanteet vaativat aikuiselta vahvaa, välittävää läsnäoloa ja huolenpitoa. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena sekä viikonloppuisin.

Helsingin kaupunki ylläpitää kuutta perus-, erityis- ja vaativan tason lastenkotia sekä asumisharjoitteluyksikköä. Voit tehdä töitä alla olevissa paikoissa:

1. Asumisharjoittelu on tarkoitettu ensisijaisesti lastenkodeista itsenäistyville 16-17-vuotiaille nuorille, jotka eivät tarvitse enää laitoshoitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti, mutta tarvitsevat vielä vahvaa itsenäistymisen tukea. Sijoituksen tarve arvioidaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän, nuoren, verkoston ja asumisharjoittelun kanssa. Nuoret asuvat omissa asunnoissaan eri puolilla Helsinkiä.

2. Lemmilän lastenkoti on 14-paikkainen perustason lastenkoti. Lemmilä toimii Hyvinkäällä, Ridasjärven kylässä. Lemmilän lastenkodissa on kaksi osastoa ja opetustoimen alainen Lemmilän koulu. Siellä on pääasiassa kouluvaikeuksissa olevia lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat turvallisen lastenkotiympäristön ja etäisyyttä Helsingistä. Lemmilän lastenkotiin ei ole julkista liikennettä, joten oman auton käyttäminen on välttämätöntä.

3. Hyvösen lastenkoti on 38-paikkainen perustason lastenkoti. Hyvösessä on kuusi osastoa, joista neljä toimii Oulunkylässä Oltermannintiellä ja kaksi osastoa Pukinmäessä Unikkopolulla. Työ perustuu yhteisöllisyyden tuella annettavaan yksilöllisten tarpeiden mukaiseen hoitoon ja kasvatukseen. Perheiden kanssa tehtävä työ sekä itsenäistymisen tukeminen ovat toiminnan keskiössä.

4. Outamon lastenkoti on 28-paikkainen erityistason lastenkoti. Lohjalla sijaitsevassa Outamossa on tehty helsinkiläistä lastensuojelua yli 100-vuotta. Kaikki neljä modernia lasten kotiosastoa sijaitsee kauniissa kartanomiljöössä eteläisen suomen suurimman järven rannalla. Lapsemme ovat puberteetti-ikäisiä tyttöjä ja poikia. Menoa ja meininkiä riittää. Olipa sosiaali- tai terveysalan ammattilainen tai opiskelija, löydät varmasti Outamosta samaa koulutustaustaa olevan henkilön. Outamoon ei julkista liikennettä, joten oman auton käyttö on välttämätöntä.

5. Teinilän lastenkoti on 35-paikkainen erityistason lastenkoti, jonka viisi osastoa sijaitsevat Oulunkylässä kahdessa eri toimipisteessä. Teinilän lastenkoti tarjoaa pitkäaikaista sijaishuoltoa lapsille, joilla on psyykkisen hyvinvoinnin ongelmia ja tarvitsevat kuntoutuakseen psykiatrista erityisasiantuntemusta. Teinilässä on erityisosaamista työskentelyyn lasten kanssa, joilla on ollut puutteita varhaisessa vuorovaikutuksessa ja/tai traumatisoivia kokemuksia omassa elämänhistoriassaan. Teinilässä on sitoutunut, innostunut sekä vahvasti hoito-orientoitunut henkilökunta ja arkeamme värittää hyvä yhteishenki.

6. Malmin lastenkoti on 42-paikkainen erityistason lastenkoti. Lapset asuvat viidessä kodinomaisessa pienkodissa hyvien kulkuyhteyksien varrella eri puolilla Helsinkiä. Jokaisessa pienkodissa on kaksi osastoa, joissa asuu 4-5 lasta. Lastenkodissa on erityisosaamista vastata neuropsykiatrisesti tai psyykkisesti oireilevien sekä kehitysvammaisten lasten tarpeisiin. Malmin lastenkodissa sitoudumme kohtaamaan lapsia ja heidän perheitään arvostavasti sekä osallisuutta tukien. Saat työllesi parhaan mahdollisen tuen koko tiimiltäsi. Lasten hyvä hoito ja työntekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää.

7. Naulakallion lastenkoti on 31-paikkainen erityis- ja vaativan tason lastenkoti, joka sijaitsee Mellunmäessä kahdessa osoitteessa. Naulakalliontiellä sijaitsee kolme pitkäaikaishoidon osastoa, joissa tarjotaan eritystason lastenkotihoitoa 13-17 -vuotiaille lapsille, joilla on erilaisia tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita. Muinaistutkijantiellä sijaitsee kaksi vaativan tason osastoa, joissa hoidetaan pääasiassa 16 - 17 vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat pysäyttävää, arvioivaa ja kuntouttavaa päihdehoitoa ja tukea mielenterveydellisissä asioissa.


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Keikka- ja sijaistyössä huomioimme myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Edellytämme kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Eduksi katsomme lastensuojelun sijaishuollon työ- ja harjoittelukokemuksen. Perehdytämme työtehtäviin. Arvostamme hyvää asennetta ja aitoa halua työskennellä lasten ja nuorten kanssa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus