(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan virka
Nurmijärven seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.11.2019

Nurmijärven seurakunnassa on haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Virka täytetään 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Nuorisotyön tiimissä on kuusi nuorisotyönohjaajaa ja johtava nuorisotyönohjaaja, joka toimii lähiesimiehenä. Viran tehtävänkuva painottuu varhaisnuorisotyöhön 7-14 v parissa ja työntekijä toimii yhtenä jäsenenä kouluyhteistyön kolmen hengen ohjausryhmässä sekä alueen partioiden yhteyshenkilönä. Tehtävään kuuluu myös kouluyhteistyö omien nimikkokoulujen kanssa sekä osallistuminen rippikoulutyöhön sekä varsinaiseen nuorisotyöhön.

Hakijalta toivotaan tiimityöskentelyn osaamista sekä hyviä työelämätaitoja. Odotamme myös taitoa opettaa Raamattua monipuolisin menetelmin, innokkuutta leirien järjestämiseen sekä rohkeutta kokeilla uutta!

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto.

Viran peruspalkka on 502 vaativuusryhmässä 2376,07 euroa. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa KirVESTES:n liitteen 1 mukaista kokemuslisää.

Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR:n kautta 3.1.2020 klo 12.00 mennessä. Haastattelut pidetään 13.1.2020.

Lisätietoja antaa johtava nuorisotyönohjaaja Eeva-Maria Kanerva 0444220541 eeva-maria.kanerva@evl.fi.

http://www.nurmijarvenseurakunta.fi