(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan virka
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Kiimingin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2019

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana nuorisotyönohjaajan virka, sijoituspaikkana Kiimingin seurakunta

Työn painopistealueina ovat rippikoulun jälkeinen nuorisotyö, sekä kokoava toiminta varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä Ylikiimingin alueella. Osallistuminen sovitusti seurakunnan nuorten musiikki- ja bänditoimintaan.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Varhaisnuorten ja nuorten hengellisen, henkisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Kokoava toiminta
- Leiri- ja retkitoiminta
- Osallistuminen rippikoulutyöhön ja isoistoimintaan
- Osallistuminen koulutyön suunnitteluun, kehittämiseen, organisointiin ja toteuttamiseen
- Etsivä toiminta
- Vapaaehtoisten/ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja työskentelyn valvonta
- Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
- Nuorten aikuisten kanssa tehtävään työhön osallistuminen
- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet

Kelpoisuusehdot
Piispainkokouksen 13.9.2005 antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 §:n mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai 4 §:n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.

Huomioitavaa
Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukaisesti.  Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.  

Koeaika 6 kk

Palvelussuhteen ajankohta 1.11.2019 alkaen

Hakuaika päättyy 6.9.2019 klo 15.

Virkavalinnasta päättää Kiimingin seurakunnan seurakuntaneuvosto.