(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan virka
Riihimäen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Riihimäen seurakunnassa on uudelleen haettavana

Nuorisotyönohjaajan virka

Viran tehtävät keskittyvät lähinnä työhön kouluikäisten parissa. Etsimämme nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluvat retket ja leirit –ml. poikien telttaleiri – , kerho-ohjelmien suunnittelu ja kerhonohjaajien kouluttaminen ja tukeminen, kouluyhteistyö sekä muu 6-14 –vuotiaille järjestettävä toiminta.  Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen rippikoulutyöhön.

Virka sijoittuu nuorisotyön tiimiin, johon kuuluu johtavan nuorisotyönohjaajan lisäksi neljä nuorisotyönohjaajaa. 
Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen pätevyys nuorisotyönohjaajan virkaan.   
Palkkaus on vaativuusryhmä 502:n mukainen ja virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. 
Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan, sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Viran voi ottaa vastaan 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
Riihimäen seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset lähetetään 3.5. 2019 klo 12 mennessä
mieluiten sähköpostilla osoitteeseen mira.makila@evl.fi  Tiedusteluihin vastaavat
johtava nuorisotyönohjaaja Jaakko Malinen, puh. 040 770 5993, ja kirkkoherra Sirpa Viherä, puh. 050 524 1739,
sähköpostilla jaakko.malinen@evl.fi ja sirpa.vihera@evl.fi