(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2019

Jyväskylän seurakunnan Tikkakosken alueseurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan virka.

Viran pääpiirteiset tehtävät:

-kouluikäisten kerho-, retki- ja leiritoiminta
-kouluyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen
-yhteyden pitäminen partioon
-osallistuminen toisen nuorisotyönohjaajan kanssa rippikoulutyöhön ja isoskoulutukseen
-verkostotyö muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa
vapaaehtoisten avustajien rekrytointi, koulutus ja ohjaaminen
-osallistuminen alueellisten/kokoseurakunnallisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen

Lisäksi viranhaltijalta odotetaan:

-oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
-hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- sekä tiimityöskentelytaitoja
-some-osaamista
-aktiivista ja innovatiivista työotetta

Kelpoisuusehtona seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 2 §:n mukainen tutkinto eli: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.
Viran täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virkaan valitun on oltava konfirmoitu evankelis-
luterilaisen kirkon jäsen. Hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen
rikosrekisteriote.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja antaa aluekappalainen Risto Vallipuro p. 040-5458720, risto.vallipuro@evl.fi
Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta pe 1.3.2019 klo 15.30 mennessä
Virka täytetään 1.8.2019 alkaen.

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta, yhteisestä seurakuntatyöstä ja tukipalveluista. Tikkakosken alueseurakunnassa on 15 työntekijää ja jäseniä 5700, väestön kokonaismäärä ko. alueella on n. 7000. Koko Jyväskylän seurakunnassa on 95000 jäsentä ja työntekijöitä 270. Tikkakosken nuorisotyöntiimiin kuuluu kaksi nuorisotyönohjaajaa ja kasvatuksesta vastaava pappi. Viran sijoituspaikkana on Tikkakosken alueseurakunta ja virkapaikkana Tikkakosken kirkko, jonka pihapiirissä sijaitsevassa pappilassa on työhuone. Esimiehenä toimii aluekappalainen.