(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan virka
Oulun ev.lut seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2019

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana nuorisotyönohjaajan vakituinen virka, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Työn painopistealueina ovat rippikoulun jälkeinen nuorisotyö sekä vastuu nuorisokasvatuksen musiikki- ja bänditoiminnasta. Viranhaltija on mukana sovitusti myös muussa seurakunnan musiikkitoiminnassa.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Varhaisnuorten ja nuorten hengellisen, henkisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Osallistuminen rippikoulutyöhön ja isoistoimintaan
- Rippikoulun jälkeinen kokoava nuorisotyö
- Leiri- ja retkitoiminta
- Osallistuminen koulutyön suunnitteluun, kehittämiseen, organisointiin ja toteuttamiseen
- Etsivä toiminta
- Vapaaehtoisten/ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen
- Osallistuminen seurakunnan aluetyöhön
- Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Nuorisokasvatuksen musiikki- ja bänditoiminta
- Osallistuminen sovitusti seurakunnan muuhun musiikkitoimintaan
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
- Nuorten aikuisten kanssa tehtävään työhön osallistuminen
- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet

Kelpoisuusehdot
Piispainkokouksen 13.9.2005 antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 §:n mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai 4 §:n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 502 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Koeaika 6 kk.

Palvelussuhteen ajankohta 1.5.2019 alkaen.

Hakuaika päättyy 25.1.2019 klo 15.

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Virkasuhteen täyttää Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvosto.