(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.2.2018

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan virka.

Viran pääpiirteiset tehtävät ovat:
- osallistuminen yhdessä toisen työntekijän kanssa rippikoulutyöhön ja isoiskoulutukseen
- kouluyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen
- kouluikäisten kerho-, leiri- ja retkitoiminta
- verkostotyö muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa
- vapaaehtoisten avustajien rekrytointi, koulutus ja ohjaaminen
- maahanmuuttajatyö ja diakoninen nuorisotyö
- osallistuminen alueellisten/kokoseurakunnallisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen

Lisäksi viranhaltijalta odotetaan:
- oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä tiimityöskentelytaitoja
- some-osaamista
- aktiivista ja innovatiivista työotetta

Kelpoisuusehtona virkaan on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 2 §:n mukainen tutkinto eli: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta, yhteisestä seurakuntapalvelusta ja tukipalveluista. Huhtasuon alueseurakunnassa on 13 työntekijää ja sen alueella noin 15 500 asukasta, joista 9 500 seurakunnan jäseniä. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä 95 000 ja työntekijöitä 270. Huhtasuon alueseurakunnassa nuorisotyön tiimiin kuuluu 2 nuorisotyönohjaajaa ja nuorisopappi. Viran sijoituspaikkana on Huhtasuon alueseurakunta ja virkapaikkana kauppakeskuksessa sijaitseva seurakunnan toimitila Sepän Kipinä. Nuorisotyönohjaajien esimiehenä toimii aluekappalainen.

Virka on kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellisen työn virka, johon ei sovelleta työaikalakia, kuitenkin siten, että Jyväskylän seurakunnan moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

Lisätietoja virasta antaa vt. aluekappalainen Päivi Kärkkäinen puh. 0505234149 paivi.karkkainen@evl.fi.
Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 21.3.2018 klo 15.30 mennessä.

Sähköinen haku ja hakuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävissä Jyväsky­län seurakunnan kotisivuilla Työpaikkailmoitukset