(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus
Suomussalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2020

Suomussalmen seurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan viransijaisuus kolmen vuoden ajaksi.

Virka täytetään 1.8.2020 alkaen, mahdollisesti jo heinäkuun alusta.

Nuorisotyönohjaaja vastaa varhaisnuorisotyöstä 7-14 v parissa. Tehtävä painottuu kouluyhteistyöhön ja leirityöhön. Lisäksi nuorisotyönohjaaja osallistuu rippikoulutyöhön sekä varsinaiseen nuorisotyöhön.

Nuorisotyönohjaaja on myös osa varhaiskasvatuksen tiimiä.

Hakijalta toivotaan tiimityöskentelyn osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme kykyä verkostoitumiseen sekä halua uudistaa rohkeasti seurakunnan varhaisnuorisotyötä.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto. Valmistuvat huomioidaan.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa 8.6.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella miia.seppanen@evl.fi.
Haastattelut pidetään torstaina 11.6.2020 Teams-sovelluksen kautta tai paikan päällä klo 18.00 alkaen.