(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus
Kittilän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.10.2019

Kittilän seurakunnassa on haettavana määräaikainen nuorisotyönohjaajan viransijaisuus ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.

Viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkea-koulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Tutkintojen tulee sisältää teologisia ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatukseen ja nuorisotyöhön liittyviä opintoja yhteensä vähintään 90 opintopistettä. Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen hakija avoinna olevaan virkaan. (Piispainkokous 13.9.2005)

Seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajaa. Viransijaisuuteen tuleva vastaa ensisijaisesti rippikoulutyöstä ja sen jälkeisestä nuorisotyöstä. Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 (2455,76€). Kyseessä on työajaton hengellinen virka. Ennen viransijaisuuden vastaanottoa hakijan on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset toimitetaan Kittilän seurakunnan kirkkoneuvostolle keskiviikkoon 20.11.2019 mennessä osoitteella: Valtatie 100 A, 99100 Kittilä. Sijaisuutta hakevien tulee varautua haastatteluun torstaina 28.11.2019 klo 16 alkaen.

Haussa huomioidaan myös epäpätevät hakijat, mikäli päteviä hakijoita ei ole.