(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaajan sijaisuus Iisalmessa
Ylä-Savon seurakuntayhtymä/Iisalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2019

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS IISALMEN SEURAKUNNASSA

ajalle 1.10.2019 - 31.8.2021

Haettavana olevan viransijaisen erityisinä vastuualueina ovat nuorten viikkotoiminta, isoskoulutus, leiri- ja retkityön toteuttaminen, rippikoulutyötä sekä kasvatustyömuodon toiminnan toteuttamista laaja-alaisesti.

Nuorisotyönohjaaja työskentelee kasvatuksen nuorisotyöntekijöiden tiimissä. Odotamme hakijalta nuorisotyönohjaajan perustaitojen osaamista, itsenäistä ja kehittävää työotetta sekä tiimityön taitoja. Arvostamme hyvää seurakuntatyön tuntemusta, yhteistyökykyä ja monipuolisia työtaitoja.

Vakituinen viranhaltija Kari siirtyy työskentelemään seurakunnassamme alkavassa ESR-rahoitteisessa hankkeessa, joten viransijaisuus on ehdollinen kunnes hankkeen lopullinen rahoituspäätös on saatu. (PÄIVITYS 29.8.2019: Myönteinen rahoituspäätös hankkeelle saatu 28.8.2019.)

Kelpoisuusehtona nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 2 §:n mukainen tutkinto eli: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Hakemukset jätetään KirkkoHR-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkettu perjantaihin 4.10.2019 saakka. Työhaastatteluun kutsutaan erikseen ja ne pidetään tiistaina 8.10. alkaen klo 12:00 Iisalmessa.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Viran peruspalkka on 2345,76 euroa, sen lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa aikaisemman työkokemuksen perusteella enintään 15 % peruspalkasta laskettuna. Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään ehdollisena ja valinta vahvistetaan sitten, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa Jouni Vuorijärvi 044-7335215 tai jouni.vuorijarvi@evl.fi