(Poistunut julkaisusta)

NUORISOTYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2019

Pakilan seurakunnassa on haettavana
NUORISOTYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA
1.1.-31.12.20 VÄLISEKSI AJAKSI
Pakilan seurakunnassa työtä tehdään neljässä moniammatillisessa tiimissä. Työhön valittu tulee kuulumaan tiimiin, jossa hänen lisäkseen toimii kaksi nuorisotyönohjaaja, pappi ja kanttori. Tiimin vastuualueena ovat nuoret kouluikäisistä nuoriin aikuisiin.

Toivomme Sinulta innovatiivista työotetta, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- sekä tiimityöskentelytaitoja, valmiutta työskennellä yli tiimirajojen sekä kokemusta nuoriso- ja rippikoulutyöstä. Luovan toiminnan ja ilmaisutaitojen ohjaamistaidot ja some -osaamisen katsomme eduksi. Arvostamme intoa kasvatustyön ja koko seurakunnan yhteisen työn kehittämiseen.

Työn vastuualueena on nuorten parlamenttitoiminnan sekä 12-15 -vuotiaiden toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen. Lisäksi työnkuvaan kuuluu rippikoulutyötä sekä nuoriso- ja varhaisnuorisotyötä.
Määräaikaisen viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen päätöksen nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittava tutkinto. Nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK).
Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen mainittuun virkaan.
Lisäksi valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Palkkaus: vaativuusryhmä 502.
Haku kirkkoHR:n sähköisellä hakemuksella.
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään ke 6.11. klo 16 mennessä.
Haastattelut järjestetään kutsutuille to 14.11. 15-19 välillä. Haastatteluaika ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville puhelimitse pe 8.11. aamupäivällä. Ota haastatteluun mukaasi tutkinto- ja työtodistukset.
Sijaisuudessa noudatamme 4 kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustaote.

Lisätiedot: ke 30.10. klo 10-14 vt. kirkkoherra Tiia Valve-Tuovinen p. 050 401 6173

Organisaation kuvaus:
Pakilan seurakunta toimii lapsiperhevaltaisella alueella Pohjois-Helsingissä. Kouluikäiset ja nuoret ovat yksi väestörakenteen painopiste.