(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Sievin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2020

Sievin seurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan virka.

Virka täytetään 13.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viranhaltijan vastuualueena on toteuttaa ja kehittää seurakuntamme nuoriso- ja varhaisnuorisotyötä osana 13 henkistä innostavaa ja kannustavaa työntekijätiimiämme. Viranhaltijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja niin työntekijöiden kuin muidenkin seurakuntalaisten kanssa. Odotamme kykyä verkostoitumiseen sekä intoa ja näkyä uudenlaisten toimintamuotojen kehittämiseen. Arvostamme lisäksi viestinnän ja sosiaalisen median osaamista.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 137 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto. Myös vuoden 2021 aikana valmistuvat huomioidaan. Jos virkaan valittu ei ole viran täyttöhetkellä valmistunut, täytetään virka määräaikaisena valmistumiseen saakka.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen ja virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa 17.11.2020 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ville.jarvinen@evl.fi.

Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Ville Järvinen (050 342 7636, ville.jarvinen@evl.fi).