(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Liedon seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.10.2020

Liedon seurakunnassa on haettavana
MÄÄRÄAIKAINEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Määräaikainen virka päättyy 31.12.2024.

Viran tehtävänkuva painottuu monipuolisesti seurakunnan nuorisotyöhön, siihen kuuluu myös rippikoulutyötä.

Nuorisotyön tiimissä on neljä nuorisotyönohjaajaa, joista yksi on vastaava nuorisotyönohjaaja ja toimii lähiesimiehenä. Seurakuntamme laajenee vuoden 2021 alussa seurakuntaliitoksen myötä. Hakijalta edellytetään sekä tiimityöskentelyn osaamista, että itsenäistä työotetta. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi työn hoitamiseksi seurakunnan eri alueilla.

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 137 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto. Myös lähiaikoina valmistuvat huomioidaan.

Peruspalkka on 502 vaativuusryhmän mukainen. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa KirVESTES:n liitteen 1 mukaista kokemuslisää.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 30.10.2020 klo 15.00 mennessä Liedon seurakuntaan osoitteella:
Liedon seurakunta
kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 19
21420 Lieto

tai sähköpostitse kirkkoherranvirastoon: liedon.khranvirasto@evl.fi

Lisätietoja antaa vastaava nuorisotyönohjaaja Kaisa Lahdenkauppi, p. 050 5980 735, kaisa.lahdenkauppi@evl.fi 
Lisätietoja seurakunnasta: http://www.liedonseurakunta.fi