(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Sammonlahden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2020

Sammonlahden seurakunnan työyhteisöön tarvitaan 1.1.2021 alkaen
KIRKON NUORISOTYÖNOHJAAJA varhaisnuorisotyöhön, virkaan kuuluu myös osallistuminen rippikoulutyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on (Kirkkohallituksen päätös 26.8.2020) vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), joka sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä, kirkkohallituksen päätöksessä tarkemmin määriteltyjä opintoja.
Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittanut henkilö säilyttää kelpoisuutensa tässä päätöksessä mainittuun vastaavaan virkaan.

Virka on haettavissa 30.10.2020 klo 15 asti.
Hakuasiakirjoihin on liitettävä cv.

Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6§ mukainen rikosrekisteriote.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Viranhaltijalta edellytetään moniammatillista ja työalarajat ylittävää yhteistyötä.
Viranhoidossa tarvitaan valmiuksia kohdata hyvinkin erilaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria.
Viran hoitaminen edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja halua kehittää itseään niissä.
Virkaan kuuluu vastuu oman työalan toiminnasta ja taloudesta.

Hakijoiden tulee varautua haastatteluun viikolla 46.

Lisätiedot:
Lähetyskasvatussihteeri Anja Kytölä 040 3126 542 ja kirkkoherra Juha Eklund 040 3126 500.