(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Kajaanin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2020

Nuorisotyön tiimissä on seitsemän nuorisotyönohjaajaa, oppilaitospappi, ja nuorisotyön kappalainen joka toimii lähiesimiehenä. Viran tehtävänkuva painottuu varhaisnuorisotyöhön 7-14 -vuotiaiden parissa ja erityisesti kerhotyöhön, sen kehittämiseen, ja yli 15-vuotiaiden kerhonohjaajien kouluttamiseen, ja ohjaamiseen. Tehtäviä on myös varhaisnuorisotyön leirityössä. Tehtävään kuuluu myös kouluyhteyshenkilönä toimiminen Kajaanin peruskouluihin päin, sekä omien nimikkokoulujen kanssa toimiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön.

Hakijalta toivotaan tiimityöskentelyn osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme kykyä verkostoitumiseen sekä halua uudistaa rohkeasti seurakunnan kerhotoimintaa. Odotamme myös hyviä viestinnällisiä ja tietoteknisiä valmiuksia. Vastaavasti tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua entistä paremmaksi nuorisotyön-, rippikoulutyön ja viestinnän osaajaksi.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto. Valmistuvat huomioidaan.

Viran peruspalkka on 2.380,95 euroa vaativuusryhmässä 502. Lisäksi maksetaan KirVESTES:n liitteen 1 mukaista työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.

Virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Valittavalla tulee olla mahdollisuus oman auton käyttöön.

Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä pyytää valitut hakijat haastatteluun. Valinnassa tullaan käyttämään soveltuvuusarviointia.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR:n kautta perjantaihin 23.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa nuorisotyön kappalainen Jyri Kitti puh. 044 744 4106 tai sähköpostitse jyri.kitti@evl.fi