(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Lahden seurakuntayhtymä, Salpausselän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2019

Lahden Salpausselän seurakunta hakee

NUORISOTYÖNOHJAAJAA

Haemme 01.01.2020 alkaen työyhteisöömme kirkon sanomaan sitoutunutta, aktiivista, luovaa, aloitteellista ja yhteistyökykyistä nuorisotyönohjaajaa.

Tulet toimimaan nuorisotyön tiimissä, johon kuuluvat kasvatuksen pastori sekä kolme nuoristyönohjaajaa. Työsi tulee painottumaan nuorisotyöhön. Työhösi kuuluu myös koulutyötä, rippikoulutyötä sekä retki- ja leiritoimintaa. Eduksi sinulle lasketaan seurakuntatyön tuntemuksen lisäksi motivaatio oppia uusia asioita, erinomaiset tiimityötaidot, kyky laaja-alaiseen yhteistyöhön,
monipuoliset viestintätaidot, musikaalisuus tai jokin muu työsi kannalta hyödyllinen harrastuneisuus.

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen päätöksen nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittava tutkinto. Nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK).
Virkaa täytettäessä huomioimme myös valmistumassa olevat/vastavalmistuneet.
Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen mainittuun virkaan.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen.

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka tulee vastaanottaa 01.01.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakijan tulee varautua haastatteluun 12.11.2019 klo 17.00-19.00. Haastattelupaikka ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaessa. Osalle hakijoista voidaan järjestää soveltuvuustestaus.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa 08.11.2019 klo 12.00 mennessä täyttämällä se osoitteessa
https://www.lahdenseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat.

Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Sari Kuirinlahti 044-7191 216 tai nuorisotyön tiiminvetäjä
Tea Härkönen 044 7191 427.