(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Kangasalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.7.2019

Etsimme nuorisotyönohjaajaa avoinna olevaan määräaikaiseen virkaan Kangasalan seurakuntaan ajalle 1.9.2019 - 31.7.2020.

Nuorisotyön tiimissämme työskentelee seitsemän ammattilaista. Työskentelemme kristillisen kasvatuksen keskiössä, joten se on kaiken työmme kivijalka. Nuorisotiimimme työtapa on laaja-alainen ja joustava. Työhösi kuuluukin kaikkea sitä, mitä seurakuntamme nuorille tarjoaa. Yksin et kuitenkaan työtäsi tee, vaan olet osa ammattitaitoista Kasvun tiimiä.

Olet innostunut nuorisotyöstä ja sinulla on innovatiivisia ideoita siitä, mitä nuorisotyö voisi parhaimmillaan olla. Saat myös muut innostumaan ideoistasi ja jaksat viedä niitä eteenpäin. Olet digiajan tekijä - sinulla on sekä osaamista että kokemusta erilaisten digikanavien ja somen käytöstä, mutta myös niiden soveltamismahdollisuuksista seurakuntatyössä.

Jos sinussa yhdistyvät nämä ominaisuudet - loistavat yhteistyötaidot, kehittävä työote ja digiosaaminen, olet etsimämme henkilö.

Nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), tai soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinnon tulee lisäksi sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja. Kirkon säädöskokoelman nro 124, 1 §:n ja 8 §:n 4 mom. mukaan Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen tähän virkaan. Haussa voidaan ottaa myös huomioon henkilöt, jotka eivät täytä viran kelpoisuusehtoja.

Työpisteemme sijaitsevat eri puolilla Kangasalaa, joten tarvitset työssäsi autoa.

Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmässä 502. Peruspalkka ilman vuosisidonnaista osaa on 2345,76€. Seurakunnassamme on käytössä myös suoritukseen perustuva palkanosa.

Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaika. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan 4.8.2019 klo 16.00 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake KirkkoHR-palvelussa.
Haastattelut järjestetään 12.8.2019 alkaen klo 9.00. Haastatteluun valituille ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoja: Kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila, puh. 040 309 8085, torstai 1.8. klo 14.00-17.00 ja perjantai 2.8. klo 14.00 - 17.00