(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Joensuun ev.lut. seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.10.2018

 Joensuun seurakunta on virkeä, keskellä kaupunkia sijaitseva seurakunta. Nuorisotyössä työskentelee neljä nuorisotyönohjaajaa ja kaksi pappia.

Seurakunnassa on avoinna nuorisotyönohjaajan virka. Viran tehtäviin kuuluu laaja-alainen alakouluikäisten parissa tehtävä työ. Kolmihenkinen varhaisnuorisotyöntiimi vastaa kouluikäisten kerho-, leiri- ja retkitoiminnasta sekä monipuolisesta kouluyhteistyöstä. Työhön kuuluu lisäksi osallistuminen rippikouluopetukseen, isoskoulutukseen sekä muuhun nuorisotyöhön, tarkemmin sovittavan työnjaon mukaisesti.

Odotamme hakijalta nuorisotyönohjaajan perustaitojen osaamista, itseohjautuvuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä ja innovatiivista otetta toimia lasten ja nuorten muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvostamme lasten ja nuorten suosimien sosiaalisten medioiden sujuvaa käyttöä. Oman auton käyttö katsotaan eduksi.

Virkaan vaaditaan nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistava tutkinto, joka on ilmaistu piispainkokouksen päätöksessä 102 ja kirkkohallituksen päätöksessä 124.

Valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka tulee ottaa vastaan 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan

Palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 502 mukaan. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa maksimissaan 15 % peruspalkasta.

Seurakuntaneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa ke 14.11.2018 klo 12.00 mennessä yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen joensuun.seurakunta@evl.fi tai Joensuun seurakunta, PL 10, 80101 Joensuu. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen merkintä ”nuorisotyönohjaaja”. Haastattelut pidetään Joensuussa ma 3.12.2018.

Joensuun seurakunnan nuorisotyöhön voit tutustua osoitteessa www.janoa.fi.

Virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Petri Rask puh. 050 3855 138, petri.rask@evl.fi ja nuorisotyönohjaaja Noora Kähkönen puh. 050 3661 484, noora.kahkonen@evl.fi.