(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Lahden seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.8.2018

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA MÄÄRÄAJAKSI

(virka julistetaan uudelleen haettavaksi)

aloitusaika on sopimuksen mukaan-12.8.2019

Haettavan viran tehtäviin kuuluvat partio- ja koulutyö, toiminta kouluikäisten kanssa sekä osallistuminen rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön.

Tulet toimimaan nuorisotyön tiimissä, johon kuuluvat nuorisopastori ja kolme nuorisotyönohjaajaa. Etsimme tekijää, jolle seurakunnallinen työ on kutsumustehtävä. Arvostamme koulu-ja varhaisnuorisotyön tuntemusta sekä idearikkautta sekä kokemusta tiimityöskentelystä, että innokkuutta leiritoimintaan. Kouluyhteistyön hoitaminen edellyttää rentoa, mukaansa tempaavaa ja sosiaalista työotetta. Partiotyössä tarvittavien työtapojen ja menetelmien tuntemus katsotaan eduksi.

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen päätöksen nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittava tutkinto. Nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Myös hakija (esim. lastenohjaaja), joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja voidaan ottaa virkaa täyttäessä määräajaksi huomioon.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen mainittuun virkaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen.

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa 20.8.2018 klo 12.00 mennessä.