(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Lahden seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.7.2018

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Nastolan seurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan virka. Virka tulee ottaa vastaan 1.12.2018 mennessä.

Haettavan viran tehtäviin kuuluvat kouluyhteistyö, varhaisnuoriso- ja kerhotyö, leiri- ja retkitoiminta sekä osallistuminen rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Tarvittaessa tehtävänkuvaan voidaan tehdä muutoksia. Tulet toimimaan nuorisotyön tiimissä, johon kuuluvat nuorisopastori ja kolme nuorisotyönohjaajaa.

Etsimme tekijää, jolle seurakunnallinen työ on kutsumustehtävä. Arvostamme koulu-ja varhaisnuorisotyön kehityssuuntien tuntemusta, idearikkautta ja innovatiivisuutta, kokemusta tiimityöskentelystä ja innokkuutta leiritoimintaan. Kouluyhteistyön menestyksellinen hoitaminen edellyttää rentoa, mukaansa tempaavaa ja sosiaalista työotetta. Keskeistä on myös varhaisnuorten kanssa tarvittavien työtapojen ja menetelmien monipuolinen hallitseminen.

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen päätöksen nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittava tutkinto. Nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK).

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen mainittuun virkaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen.

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Lisätietoja ma–ti klo 9–11 kirkkoherra Kari Eskelinen puh. 044 719 1213 tai kari.eskelinen@evl.fi

Sähköinen hakemus tulee toimittaa 20.8.2018 klo 12.00 mennessä.