(Poistunut julkaisusta)

NUORISOTYÖNOHJAAJA
Helsingin seurakuntayhtymä / Paavalin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2018

Paavalin seurakunnassa on haettavana NUORISOTYÖNOHJAAJAN virka 1.1.2019 lukien.
Tehtävän vastuualueena on varhaisnuorisotyö (7-13-vuotiaat).
Työ sisältää viikko- ja leiritoimintaa, yhteistyötä koulujen kanssa (päivänavaukset, oppituntivierailut),
osallistumista rippikoulu- ja nuorisotyöhön sekä seurakunnan muuhun kasvatustyöhön. Leiritoiminta painottuu koulujen loma-aikoihin ja viikonloppuihin.
Työskentelet nuorisokasvatuksen tiimissä, johon kuuluu lisäksesi toinen nuorisotyönohjaaja ja rippikoulupappi.
Edellytämme hakijalta kirkkohallituksen päätöksen nro 124, 24.1.2017, mukaista kelpoisuutta ev.lut. kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.
Arvostamme monipuolista kokemusta kirkon nuorisotyöstä.
Tehtävä kuuluu KirVESTES:n vaativuusryhmään 502.
Virassa on neljän (4) kuukauden koeaika. Valitun tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Ennen viran vastaanottamista on valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan 7.8.2018 klo 16.00 mennessä kirkon HR-sivujen kautta.
Haastattelut pidetään 13.-14.8.2018 klo 16 jälkeen. Haastateltaville ilmoitetaan 8.8.2018.
Lisätietoja antaa nuorisotyönohjaaja Ann-Marie Ahlsten, puhelin 050 375 8604, sähköposti ann-marie.ahlsten@evl.fi