(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönohjaaja
Keravan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2018

KERAVAN SEURAKUNNASSA
on haettavana
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS.

Keravan seurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan viransijaisuus 3.4.2018 - 31.12.2018. Työtehtävien painopistealueena on varhaisnuorisotyö sekä osallistuminen rippikoulu- ja rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Arvostamme musiikillisia taitoja, erätaitoja ja tietoteknistä osaamista. Seurakunnassa on kuusi nuorisotyönohjaajan virkaa, joista yksi on erityisnuorisotyönohjaaja ja yksi johtava nuorisotyönohjaaja. Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 2 §:n mukainen tutkinto /sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Hänen on ennen virantoimituksen alkamispäivää esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Työaika määräytyy hengellisen työn viranhaltijoiden työaikakokeilun virkaehtosopimuksen mukaan. Palkkaus on 2 297,26€ (vaativuusryhmä 502). Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15% peruspalkasta. Viranhoitamisen alkamispäivä on 3.4.2018 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakuaika on 5.2. - 26.2.2018 ja sähköinen hakemus KirkkoHR:n kautta tulee toimittaa 26.2.2018 klo 15.45 mennessä. Hakijoita pyydetään huomioimaan, että haastatteluihin kutsutaan 27.2.. Haastattelut tapahtuvat 28.2. klo 17 - 18.30 (ryhmähaastattelu) ja 1.3. klo 15.00-18.30 (yksilöhaastattelut).

Keravan seurakunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa johtava nuorisotyönohjaaja Katri Ahonen p. 0400 378 055.