Nuorisotyönohjaaja, määräaikainen
Jämsän seurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.2.2021

MÄÄRÄAIKAINEN (1.5.2021-31.12.2022) NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Viran tehtäviin kuuluu kouluikäisten kanssa tehtävä työ, nuorisotyö, rippikoulutyö sekä perhetyö. Nuorisotiimissä on käytössä jaettu johtajuus ja virkaan valitun vastuuseen kuuluu kouluikäisten kanssa tehtävä työ, kouluyhteistyön kokonaisuudenhallinta ja perhetyö. Tehtävänkuvaan kuuluu oman vastuualueen kehittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen. Työtä tulee osata tehdä itsenäisesti sekä osana tiimiä. Nuorisotiimiin kuuluu yhteensä neljä nuorisotyönohjaajaa, rippikoulutyöstä vastaava pappi sekä kasvatuksen toimialajohtaja.

Viranhaltijalta edellytämme kykyä hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, innostusta ja organisointikykyä, laaja-alaista sitoutumista seurakuntatyöhön sekä kristillistä elämänasennetta. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja luovuutta. Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusehtona kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 137 (§ 2 ja § 3) mukaisesti: vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), joka sisältää 3 §:ssä mainitut opinnot. Myös epäpätevät hakijat huomioidaan virkaa täytettäessä. Viran palkka muodostuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Viran vaativuusryhmä on 502. Virkaan valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseen tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottoa. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Hakeminen 15.3.2021 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään Jämsän seurakuntakeskuksessa 18.3.2021 klo 8-13.00. Hakemukset todistuksineen, joista ilmenee koulutuksesi ja työkokemuksesi sekä CV lähetetään sähköpostiin: jamsanseurakunta@evl.fi. Voit myös lähettää hakemuksesi todistuksineen osoitteeseen: Jämsän seura­kunta, Koskentie 30, 42100 Jämsä.  Kuo­reen merkintä: ”nuorisotyönohjaajan virka”. Kysy lisätietoja: kasvatuksen toimialajohtaja Riikka Kettunen p. 040 8050080 tai kirkkoherra Harri Niemelä p. 040 8050071. 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot