(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyönjohtaja
Vaasan seurakuntayhtymä, Vaasan suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.6.2019

NUORISOTYÖNJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA

Vaasan suomalainen seurakunta hakee nuorisotyönjohtajaa kolmen vuoden (31.12.2022 saakka) määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Hakijalta toivomme innostunutta asennetta ja kehittämisotetta kaikkea nuorisotyötä kohtaan, sekä taitoa toimia eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisotyönjohtajan tehtävänä on kehittää ja toteuttaa yhdessä kasvatustyön johtokunnan kanssa kaikkea nuorisotyötä. Hän toimii nuorisotyön henkilöstön esimiehenä ja osallistuu tarpeen mukaan toimintaan esim. rippikoulutyöhön. Toimintaympäristön muutos ja työn järjestämisen tarpeet voivat muuttaa työnkuvaa.

Nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), tai soveltuva korkeakoulututkinto sekä alan työkokemusta. Tutkinnon tulee lisäksi sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja. Kirkon säädöskokoelman nro 124, 1 §:n ja 8 §:n 4 mom. mukaan Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen tähän virkaan. Lisäksi vaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkasuhteeseen on kelpoinen vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu aikaisempaan työkokemukseen, enintään 15 prosenttia peruspalkasta.

Virkasuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.
Virassa käytetään enintään kuuden kuukauden pituista koeaikaa. Virka täytetään 1.11.2019 alkaen. Aloittamispäivämäärä on neuvoteltavissa.

Hakemukset lähetetään sähköisesti 7.7.2019 klo 23.59 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta, os. https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Hakijoita pyydetään varautumaan mahdolliseen haastatteluun, joka pidetään viikolla 33 tai 34. Haastatteluun kutsutaan erikseen.

Lisätietoja antaa 10.-24.6.2019 kirkkoherra Tuomo Klapuri puh. 044 480 8200, 25.6.-2.7.2019 hallintokappalainen Arto Lehtineva puh. 044 480 8222, 3.-7.7.2019 seurakuntapastori Tuuli Kela puh. 044 480 8216 ja 10.6.-1.7.2019 nuorisotyönjohtaja Kari Hietamäki puh. 044 480 8240.