(Poistunut julkaisusta)

Nuorisotyön sihteeri
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2018

Helsinki on lasten ja nuorten kaupunki ja tulee olemaan sitä tulevaisuudessa yhä enemmän. Kirkon ja seurakuntien on siksi tärkeä onnistua toiminnassaan tämän ikäryhmän kanssa. Se tulee olemaan yksi ratkaiseva tekijä kirkon tulevaisuuden kannalta.

Helsingin seurakunnissa tehdään monipuolista työtä varhaisnuorten keskuudessa. Tätä työtä on tukemassa yhteinen seurakuntatyö, jonka tehtäviin kuuluvat myös yhteisten tapahtumien koordinointi, yhteys koko kaupungin kattaviin verkostoihin sekä muut sovitut tehtävät.

Yhteisessä seurakuntatyössä Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun toimialueella
julistetaan haettavaksi varhaisnuorisotyöhön painottuva
Nuorisotyön sihteerin
virka

Nuorisotyön sihteeri toimii kasvatuksen tiimissä, jossa on koottuna koko kasvun kaaren asiantuntemus. Viran erityisenä painopisteenä on varhaisnuorisotyö osana kasvun kaarta.

Viran keskeisimmät tehtävät ovat:
- Seurakuntien aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan koordinointi: neuvottelut kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa palveluntuottajan edustajana, neuvottelut ja koordinointi seurakuntien kanssa, työntekijöiden ohjauksellinen toiminta ja koulutus,
- Kymppisynttäreiden hallinnointi, koordinointi ja toteutus: neuvottelut Linnanmäen ja seurakuntien viranhaltijoiden kanssa ja toteutuksen koordinointi vapaaehtoisineen,
- Yhteydenpito kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan perusopetuksen yhteistyön kysymyksissä, varhaisnuorisotyön toimintamallien kehittäminen, leiritoiminta ja verkostoyhteistyö.
- Toimintaympäristö edellyttää osaamista uskonnollisten, kulttuuristen ja kielellisten moninaisuuksien keskellä, koulutusjärjestelmän kysymyksissä ja palveluiden muotoilussa.

Edellytämme, että hakijalla on
- Kirkon nuorisotyönohjaajan pätevyys,
- Riittävä käytännön kokemus varhaisnuorisotyöstä,
- Hyvät tiimi- ja vuorovaikutustaidot sekä pedagogiset taidot,
- Hyvät viestintätaidot,
- Avaraa ja toista kunnioittavaa hengellisyyttä ja kyky kohdata monikulttuurisessa ympäristössä eri tavoin uskovat ja ajattelevat ihmiset,
- Kyky toimia aloitteellisesti ja rohkeasti sekä kohdata ihmiset ennakkoluulottomasti.
- Olet konfirmoitu Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Eduksi katsotaan
- Kokemus pääkaupungin seurakuntatyön erityiskysymyksistä,
- Kokemusta isompien tapahtumien ja toimintojen organisoinnista ja hallinnoinnista,
- Toimivat verkostot toimintaympäristössä ja kyky luoda uusia,
- Muu tehtävään liittyvä koulutus,
- Ruotsin- ja englanninkielen tai muu kielitaito

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan (peruspalkka ilman vuosisidonnaista osaa 2.931,24 €/kuukausi). Virka täytetään 1.1.2019 lukien tai sopimuksen mukaan ja virkaan valitun tulee suostua kuuden kuukauden koeaikaan. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen vakinaistamista sekä rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikos-taustan selvittämisestä (504/2002, 2 §) ennen viran vastaanottamista.

Yhteiselle seurakuntatyölle osoitettujen hakemusten ansioluetteloineen tulee olla perillä ennen hakuajan päättymistä 16.11.2018 klo 11.00. Hakeminen tapahtuu vain sähköisen rekrytointiohjelmamme kautta.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka pidetään Seurakuntien talolla, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki, tiistaina 27.11.2018 klo 8-16. Hakijoiden tulee varautua myös soveltuvuusarviointiin.

Lisätietoja antavat ja tiedusteluihin vastaavat kasvatuksen tiimiesimies Aila Mäkinen puh. 050 368 4103 tai aila.i.makinen@evl.fi ja kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikkö Jarno Raninen puh. 050 380 3597 tai jarno.raninen@evl.fi.

Yhteinen seurakuntatyö, Kasvatus ja seurakuntapalvelu