Nuorisosihteerin viransijaisuus
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2019

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa on 24.5.2019 klo 15 mennessä haettavana

NUORISOSIHTEERIN VIRANSIJAISUUS (503/0) ajalle 1.9.2019 - 11.8.2021

Tehtävässäsi toimit kasvatusasiain keskuksen nuorisotyön tiimissä lähimpinä työtovereinasi kolme nuorisosihteeriä.

Nuorisotyön tiimin viranhaltijat ovat aktiivisia toimijoita erilaisten yhteistyötahojen muodostamissa monipuolisissa verkostoissa, huomioiden seurakuntalaisten tarpeet yhteisen kasvatustyön kehittämisessä.

Tiimin kaikki viranhaltijat vastaavat erikseen sovitulla tavalla paikallisseurakuntien nuorisotyöntekijöiden yhteistyötapahtumien ja koulutuksien järjestämisestä.

Tehtävässäsi vastaat yhdessä paikallisseurakuntien kanssa rippikoulutyön suunnittelusta, koordinoinnista ja resursoinnista. Vastaat rippikouluikäluokalle toimitettavasta rippikouluesitteestä ja rippikoulun ilmoittautumisprosessista. Viransijaisena vastaat myös erityisten oppijoiden rippikoulujen koordinoinnista ja järjestämisestä.

Tehtävässäsi osallistut kasvatusasiainkeskuksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän sisällön suunnitteluun.

Viran kelpoisuusehtona on vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK).

Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja Kirkkohallituksen päätöksen nro 124 mukaisina.

Myös piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen nuoriso-työnohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut antaa kelpoisuuden tehtävään.

Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi arvostamme kokemusta viestinnästä ja sosiaalisen median asiantuntijuutta. Kirkon uuden rippikoulusuunnitelman periaatteiden tunteminen lasketaan tehtävässäsi eduksi.

Viransijaisuuteen valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valitun on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen viransijaisuuden vastaanottamista.

Viransijaisuutta haetaan 24.5.2019 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta "Hae tätä työpaikkaa".
tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Nuorisosihteerin viransijaisuuden haku

Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 503/0.

Viransijaisuuden täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6§ mukainen rikosrekisteriote.

Virkasuhde täytetään 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tarkempia tietoja antaa nuorisotyön tiimin esimies Marja Lindén, 040 3417 284, marja.linden@evl.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1268062
  • Työsuhde: Sijaisuus
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Turku, Varsinais-Suomi