(Poistunut julkaisusta)

Nuorisonohjaaja, 2, etsivä nuorisotyö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.1.2020

Etsivän nuorisonohjaajan työtehtävät (kaksi tehtävää) Nuori Espoo 16 -tiimissä Ohjaamotalossa.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain mukaan auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista yksilöllistä tukea ja ohjausta, jos nuori sitä itse haluaa.

Työtehtäviin kuuluvat lisäksi verkostoyhteistyö, moniammatillinen työparityö, ryhmätoiminnat, jalkautuva työ ja Ohjaamotalon Starttipisteiden asiakaspalvelu. Avoinna oleviin tehtäviin valittavien kohderyhmänä ovat erityisesti kotona olevat nuoret.

Työparin tehtävänä on kehittää etsivän nuorisotyön kotiin vietävää toimintaa projektisuunnitelman mukaisesti. Kotiin vietävän työn kehittämistä tehdään yhdessä aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä Vamos Espoon kanssa. Mallin tarkoituksena on tarjota palveluita nuorten tarpeen mukaan ja oikea-aikaisesti, kun nuori itse ei hakeudu palvelujen piiriin.

Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Työpaikan nimi: Nuorisopalvelut / Ohjaamotalo

Työaika: 38 t 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus