(Poistunut julkaisusta)

Nuorisonohjaaja, 2, etsivä nuorisotyö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.1.2020

Etsivän nuorisonohjaajan työtehtävät (kaksi tehtävää) Nuori Espoo 16 -tiimissä Ohjaamotalossa.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain mukaan auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista yksilöllistä tukea ja ohjausta, jos nuori sitä itse haluaa.

Työtehtäviin kuuluvat lisäksi verkostoyhteistyö, moniammatillinen työparityö, ryhmätoiminnat, kotiin vietävä työ ja Ohjaamotalon Starttipisteiden asiakaspalvelu. Avoinna oleviin tehtäviin valittavien työmenetelmänä on erityisesti jalkautuva nuorisotyö.

Jalkautuvaa etsivää nuorisotyötä tekevä nuorisonohjaaja työskentelee julkisissa tiloissa, siellä missä nuoret ovat. Jalkautuva työ on osa Nuorisotyö raiteilla -hanketta, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti metron ja junien läheisyydessä, kuten asemilla, kauppakeskuksissa, ostareilla, nuorisotiloilla sekä tarpeen mukaan muissa ympäristöissä.

Jalkautuvassa työssä on tavoitteena kohdata niitä nuoria, joita ei tavoiteta nuorten palveluiden parista, saada nuorten ääni kuuluviin sekä lisätä aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä. Jalkautuvaa nuorisotyötä toteutetaan yhdessä laajan verkoston kanssa.

Työ on pääsääntöisesti ilta- ja viikonlopputyötä.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan etsivän nuorisotyön lisä 157,07€.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Työpaikan nimi: Nuorisopalvelut / Ohjaamotalo

Työaika: 38 h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Arvostamme kokemusta jalkautuvasta ja etsivästä nuorisotyöstä. Tehtävään valitut täydentävät etsivän nuorisotyön tiimiä ja Ohjaamotalon palveluita, joissa on tarvetta arabiankielen taidolle.