(Poistunut julkaisusta)

Nuorisomuusikko
Seinäjoen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.10.2019

Seinäjoen seurakunnassa on haettavana nuorisomuusikon virka 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Nuorisomuusikon 3 vuotta kestänyt määräaikainen virka saa jatkoa, kun se vakinaistetaan 1.1.2020 alkaen. Virka sisältää nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua musiikkitoimintaa, soitin- ja lauluyhtyeiden kokoamista ja ohjaamista, messun musiikin valmistamista vapaaehtoisten kanssa, konserttien järjestämistä sekä rippikoulutyötä. Nuorisomuusikko toimii seurakunnan äänentoistoasioiden yhteyshenkilönä. Tehtävässä korostuu yhteistyö muiden työalojen ja muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Seinäjoen seurakunta koostuu Seinäjoen alueseurakunnasta ja Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kappeliseurakunnista. Tehtävä sijoittuu koko seurakunnan alueelle. Esimiehenä toimii nuorisotyönjohtaja Pete Ketola.

Viran kelpoisuusehtona on kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai sellainen ammattikorkeakoulututkinto, joka kelpoistaa kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan tai musiikin alan opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää kirkon nuorisotyön ja nuorisomusiikin tuntemista. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävässä on eduksi osaamista vahvistava musiikin alan erityisammattitaito ja/tai työkokemus, viestinnälliset taidot, yhteistyötaidot, työmuodon koordinoimiseen tarvittavat taidot ja esiintymistaito.

Viran vaativuusryhmäksi on määritelty 503. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuen KirVESTESin mukaista kokemuslisää.

Hakemukset to 31.10.2019 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-rekrytointipalvelun kautta. Haastattelut kutsutuille järjestetään ma 18.11.2019.

Lisätietoja antaa nuorisotyönjohtaja Pete Ketola 044-4777777, pete.ketola@evl.fi.