(Poistunut julkaisusta)

Nousiaisten seurakunnan kirkkoherra
Nousiaisten seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.1.2020

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Nousiaisten seurakunnan kirkkoherran viran.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla kirkkovaltuustossa.

Tuomiokapituli on määritellyt viran erityisiksi tarpeiksi:
1. Seurakuntahallinnon osaaminen sekä kyky hyvään yhteistyöhön luottamushenkilöiden kanssa
2. Valmiudet työyhteisön rakentavaan johtamiseen sekä verkostoitumisen taito
3. Kyky kehittää seurakunnan toimintakulttuuria paikallisten lähtökohtien pohjalta ennakoivasti talouden ja toimintaympäristön muutoksissa
4. Ymmärrys laaja-alaisesta viestinnästä

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Hakuaika päättyy 6.2.2020 kello 15.00.
Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 4.3.2020.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä.
Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Lääkärintodistus liitetään kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja virasta:
Vt. kirkkoherra Lasse Mustonen, lasse.mustonen@evl.fi, p. 044 788 1155
Pappisasessori Kaisa Huhtala, kaisa.huhtala@evl.fi, p. 0400 309810
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi (tuomiokapituli)