(Poistunut julkaisusta)

Notaarin virka Kuopion tuomiokapitulissa
Tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2018

Tuomiokapitulin notaari hoitaa papiston henkilöstöhallintoa sekä vastaa asianhallinnasta ja kirjastosta. Notaari toimii tuomiokapitulin istunnon sihteerinä ja esittelijänä sekä hiippakuntavaltuuston sihteerinä. Notaari avustaa lakimiesasessoria hallinnollisissa tehtävissä ja osallistuu myös tuomiokapitulin viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Haemme tuomiokapituliin yhteistyökykyistä, hallintoon perehtynyttä ja palveluhenkistä notaaria, joka on valmis tarttumaan pienen työyhteisön monenlaisiin tehtäviin. Palkka on Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 603:n peruspalkka.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Edellytämme hallinnon sekä kirkon järjestyksen ja elämän tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua, joustavaa ja järjestelmällistä työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tiedonhankintaan. Arvostamme henkilöstöhallinnon osaamista ja hyviä it-taitoja.

Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 15.
Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Lisätietoja antaa lakimiesasessori Riikka Ryökäs: puh. 044 7050 605, riikka.ryokas(at)evl.fi.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Marja-Sisko Aalto: puh. 044 7050 604, sähköposti marja-sisko.aalto(at)evl.fi.