Neuvottelupäällikkö

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry