(Poistunut julkaisusta)

Neuvotteleva virkamies
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.6.2019

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

 

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

neuvottelevan virkamiehen määräaikainen virkasuhde 1.8.2019 – 14.10.2023 väliseksi ajaksi.

Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu omistajaohjausosastolle. Määräaikaisen virkasuhteen perusteena on sijaisuus viran vakituisen haltijan virkavapauden ajaksi.

Omistajaohjausosaston toimialaan kuuluvat ensisijaisesti valtion omistajapolitiikka ja yhtiökohtainen omistajaohjaus. Osaston tehtävänä on valtion omistajapolitiikan valmistelu ja toteuttaminen, kanslian alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus, yhtiöiden omistaja-arvon kasvattaminen ja omistusjärjestelyt sekä eri ministeriöiden omistajaohjauskäytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi.

Neuvottelevan virkamiehen ensisijaiset tehtävät ovat omistajaohjaustehtävät, seuranta ja analysointi sekä yhtiöiden toteutuneen sekä tulevan kehityksen arviointi ja raportointi. Osastotasolla tehtäviin kuuluvat toimialaseuranta, analysointimenetelmien käyttö ja kehittäminen, arvonmääritykset sekä omistaja­strategioiden määrittelyyn ja omistusjärjestelyihin osallistuminen. Tehtäviin kuuluvat myös yhtiökohtaisen materiaalin valmistelu ja erikseen määritellyt projektitehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytyksenä on valtion virkamiehiltä vaadittava kotimaisten kielten taito.

Neuvottelevan virkamiehen viran menestykselliseksi hoitamiseksi on eduksi vankka kokemus vastuullisista tehtävistä yritystoiminnassa, yritysjärjestely- ja rahoitusprojekteissa ja yrityksen strategiatyössä. Viran hoitamiselle on eduksi myös kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja omistajastrategisesta työstä sekä toimiala- ja yritysverotusosaaminen. Tehtävien hoitamisessa tarvitaan myös sujuvaa englannin kielen taitoa sekä hyviä esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

CEFA (Certified EFFAS Financial Analyst) -tutkinto luetaan hakijalle eduksi.

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 15 (4 401,11 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää (11-50 % vaativuustason mukaisesta palkasta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta https://www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys

 

Hakemukseen pyydetään liittämään vain yhteenvetoasiakirjoja, kuten cv tai nimikirja. Todistukset, kunniakirjat tai vastaavat voi esittää haastattelussa.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa osastopäällikkö Kimmo Viertola puh. 0295 160 026.

Tiedustelut tehtävästä pyydetään ajoittamaan 5.6. klo 15-18 tai 14.6. klo 15-16.

 

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 18.06.2019 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 23-41-2019 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.