(Poistunut julkaisusta)

Neuvotteleva virkamies (tietotuki-ja julkaisuyksikön päällikkö)
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.5.2018

Organisaation esittely

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

Tehtävän kuvaus

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

neuvottelevan virkamiehen (tietotuki- ja julkaisuyksikön päällikkö)

viran sijaisuus ajalle 21.8.2018 – 4.7.2019 tai sopimuksen mukaan.

Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu valtioneuvoston hallintoyksikön tietotuki- ja julkaisuyksikköön. Nimitettävä henkilö määrätään toimimaan tietotuki- ja julkaisuyksikön päällikkönä.

Yksikkö vastaa ministeriöiden julkaisusarjojen julkaisutuotannosta. Julkaisutuotanto sisältää mm. ministeriöiden julkaisusarjojen ylläpitoon, erilaisten julkaisutuotteiden tekemiseen ja jakeluun liittyviä tehtäviä. Yksikkö vastaa myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden painatuspalvelujen kehittämisestä sekä valtioneuvoston visuaalisesta ilmeestä. Lisäksi yksikkö vastaa valtioneuvoston yhteisistä kirjasto- ja tietotukipalveluista, kuten erilaisten tietoaineistojen hankinnasta ja käyttöön saattamisesta, tiedonhakupalveluista sekä tietoaineistojen käytön opastuksesta ja neuvonnasta.

Sijaisuuden aikana tehtävässä painottuvat mm. palvelunhallintajärjestelmän käyttöönotto julkaisutuotannossa, uuden viestintä- ja markkinointipalveluiden puitesopimuksen käyttöönotto sekä valtioneuvoston yhteisen painatuspalvelusopimuksen kilpailutus. Lisäksi yksikönpäällikkö vastaa mm. tietotukipalveluiden kehittämiseen liittyvästä digitaalisen kirjaston rakentamisesta sekä asiantuntijapalveluiden kehittämisestä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytyksenä on erinomainen suomen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Yksikön päälliköllä tulee olla käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kieli      Suullinen        Kirjallinen      Ymmärtäminen

Suomi   Erinomainen   Erinomainen

Ruotsi   Tyydyttävä      Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta osaamista sekä tietopalvelu- että julkaisutoiminnasta. Sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyvä osaaminen sekä kilpailuttamisesta ja hankinnoista saatu kokemus katsotaan eduksi.

Virkaan valittavalta henkilöltä toivotaan hyviä yhteistyö-, viestintä- ja organisointitaitoja. Arvostamme oma-aloitteista, aktiivista ja innostavaa asiantuntijaorganisaation johtamisotetta sekä kykyä toimia menestyksellisesti nopeatempoisessa toimintaympäristössä. Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttaa valtioneuvoston toimintaympäristön tuntemus, kokemus organisaatioiden toiminnan kehittämisestä. Työkokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta katsotaan eduksi. Tarjoamme valitulle ainutlaatuisen näköalapaikan valtioneuvoston toimintaan.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 21.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 4.7.2019
Vakituisen viranhaltijan virkavapauden sijaisuus.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 15.6.2018 16:15

ID: 23-40-2018

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
Ritarikatu 2 B
00170 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Neuvottelevan virkamiehen viran tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy valtioneuvoston kanslian palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 15 - 16 mukaisesti (4295,40 – 5006,19 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka on enimmillään 50 % vaativuustason palkasta. Tätä tehtäväkohtaista palkkausta sovelletaan kun tehtävä ei sisällä yksikön päällikön tehtävää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kaija Uusisilta
Toimialajohtaja
0295 160890

Janne Kerkelä
osastopäällikkö
040 585 9765

Toimipiste

Arppeanum
Snellmaninkatu 3
00170 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Yksikön päällikön tehtävästä maksettavasta palkkauksesta päätetään erikseen. Valittavan henkilön on myös mahdollista esittää oma palkkatoiveensa.

http://www.vnk.fi