Neuvotteleva virkamies (sisäisen viestinnän yksikön päällikkö)
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.5.2018

Organisaation esittely

 

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

 

Tehtävän kuvaus

 

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

Neuvottelevan virkamiehen (sisäisen viestinnän yksikön päällikkö)
virka 1.7.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan nimitettävä henkilö on tarkoitus määrätä toimimaan sisäisen viestinnän yksikön päällikkönä enintään viiden vuoden määräajaksi. Virka on valtioneuvoston kanslian yhteinen ja sijoitettu valtioneuvoston hallintoyksikön sisäisen viestinnän yksikköön.

Sisäisen viestinnän yksikkö toimii valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän toiminnallisena omistajana. Virtuaalityöpöytä otetaan käyttöön kaikissa ministeriöissä vuoden 2019 loppuun mennessä. Yksikön päällikkö vastaa kehittämishankkeen loppuun saattamisessa yhdessä hankeorganisaation kanssa. Lisäksi hän toimii virtuaalityöpöydän päätoimittajana ja kehittämisverkoston puheenjohtajana. Sisäisen viestinnän yksikön tehtäviin kuuluvat lisäksi mm. valtioneuvoston kanslian ja koko valtioneuvoston yhteisen sisäisen viestinnän hoitaminen ja valtioneuvoston sisäisten muutoshankkeiden viestinnällinen tukeminen. Yksikössä on 7 työntekijää.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytyksenä on erinomainen suomen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Yksikön päällikön tehtävään määrättävällä tulee olla lisäksi käytännössä osoitettu johtamistaito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

<!-- Required language skills -->

Kieli    Suullinen     Kirjallinen    Ymmärtäminen

Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen

Ruotsi  Tyydyttävä Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

 

Tehtävä edellyttää monipuolista viestintäosaamista, kokemusta verkkopalvelujen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, sisällöntuotannosta ja uutisoinnista. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus muutosviestinnästä ja viestintäyhteistyöstä eri organisaatioyksiköiden ja –tasojen kanssa.

Virkaan valittavalta henkilöltä toivotaan hyviä yhteistyö-, viestintä- ja organisointitaitoja. Arvostamme oma-aloitteista, aktiivista ja innostavaa asiantuntijaorganisaation johtamisotetta sekä kykyä toimia menestyksellisesti nopeatempoisessa toimintaympäristössä. Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttaa valtioneuvoston toimintaympäristön tuntemus ja kokemus organisaatioiden toiminnan kehittämisestä. Työkokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta katsotaan eduksi. Tarjoamme valitulle ainutlaatuisen näköalapaikan valtioneuvoston toimintaan.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.7.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

 

Hae viimeistään:  25.5.2018 16:15

ID:  23-37-2018

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
Ritarikatu 2 B
00170 Helsinki

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 

Neuvottelevan virkamiehen viran tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy valtioneuvoston kanslian palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 15 - 16 mukaisesti (4295,40 – 5006,19 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka on enimmillään 50 % vaativuustason palkasta. Tätä tehtäväkohtaista palkkausta sovelletaan, kun tehtävä ei sisällä yksikön päällikön tehtävää.

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Kaija Uusisilta Toimialajohtaja 0295 160890
Janne Kerkelä osastopäällikkö 040 585 9765
 

Toimipiste

Arppeanum
Snellmaninkatu 3
00170 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Yksikön päällikön tehtävästä maksettavasta palkkauksesta päätetään erikseen. Valittavan henkilön on myös mahdollista esittää oma palkkatoiveensa.

Lisätietoja ministeriöstä:
http://www.vnk.fi

 

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1134952
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Uusimaa, Helsinki