(Poistunut julkaisusta)

Neuvotteleva virkamies, HR-tehtävät
Ympäristöministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.3.2019

Tehtävän kuvaus:

Ympäristöministeriössä on haettavana neuvottelevan virkamiehen virka (vaativuustaso 14-15) 1.6.2019 lukien. (ID 35-23-19).

Virka on viraston yhteinen ja sijoitettu hallinto- ja kansainväliset asiat tulosalueelle henkilöstö- ja hallintoyksikköön. Neuvotteleva virkamies vastaa ministeriön työterveys-, työhyvinvointi- ja työsuojeluasioista ja niiden kehittämisestä. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu rekrytointien ja muiden henkilöstöhallintoasioiden valmistelu ja esittely. Neuvotteleva virkamies toimii ministeriön työsuojelupäällikkönä ja työnantajan edustajana. Tehtävät tarkentuvat valittavan henkilön kokemuksen mukaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi

Suullinen: Erinomainen
Kirjallinen: Erinomainen
Ymmärtäminen: Erinomainen

Ruotsi

Suullinen: Tyydyttävä
Kirjallinen: Tyydyttävä
Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Kokemus työnantajatoiminnasta, hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kehittämislähtöinen työskentelytapa sekä englannin kielen taito ovat myös olennaisia viran menestyksellisen hoitamisen kannalta.

Työssä tarvittava kielitaito

Englannin kielen taito.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 14-15 mukaisesti: tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on siten 4500-4900 euroa kuukaudessa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.6.2019 Haastattelut ovat viikolla 13.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 22.3.2019 klo 16:15

ID: 35-23-2019

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella

Ympäristöministeriö/ Kirjaamo
PL 35 (Kirjaamon asiakaspalvelu toimii osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI)
00023 VALTIONEUVOSTO

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm ajalla 18.3. klo 8.30-10.30, puhelin: 0295250113, Sähköposti: heidi.sederholm@ym.fi

Työpaikan tiedot

Ympäristöministeriö
Aleksanterinkatu 7, PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO