(Poistunut julkaisusta)

Näyttelijäntaiteen lehtori
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2018

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee näyttelijäntaiteen lehtoria, opetusalana äänenkäyttö ja puhe (100 %)
viisivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Näyttelijäntaiteen (äänenkäyttö ja puhe) lehtori vastaa omalta osaltaan opetuksesta näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Lehtori ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä ja osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden raatityöskentelyyn. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen kenttää ja osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan taiteellisin perustein täytettävään lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai taiteellisia ansioita. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kokemus kyseisen tehtävän alalta.

Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon aiempi opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja mahdollinen opetusnäyte. Lisäksi voidaan ottaa huomioon muita tehtäväkohtaisia osaamisvaatimuksia.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (VN:n asetus yliopistoista 770/2009, 1 §).

Lisäansioiksi katsotaan

  • korkeakoulututkinto puheen tai äänenkäytön alalta
  • teatteritaiteen tuntemus
  • esiintymiskokemus.

Tehtävää hakeneiden tulee varautua antamaan opetusnäyte ja haastattelu.

Palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 5, jolloin kokonaispalkka on 3200-3500 euroa riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Vapaamuotoinen hakemus (1-3 liuskaa) sekä ansioluettelo toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona viimeistään 7.9.2018 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjaamoon, teak.kirjaamo(at)uniarts.fi

Lisätietoja: www.uniarts.fi
Tehtävän sisällöstä: Elina Knihtilä, näyttelijäntaiteen professori, elina.knihtila(at)uniarts.fi, 050-524 0927
Hakumenettelystä: Laura Jännes, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö, laura.jannes(at)uniarts.fi 0400-792 043