Näytteenottaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala