Närvårdare
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2020

Beskrivning av jobbet

Vi söker en närvårdare till Stengårds seniorcenter Villa Theo. Arbetsavtalsförhållandet är stadigvarande. På den svenskspråkiga dygnet runt avdelningen finns 18 vårdplatser. Våra kunder är mångsjuka och över 65 år, som behöver mycket hjälp och omsorg.

Stengård erbjuder de äldre kortvarig vård och omsorg samt bedömning, rehabilitering och långvarig dygnet runt vård. I vårdarbetet betonas stödjande och främjande av de boendes funktionsförmåga i vardagssysslorna bl.a. genom kinestetik.

Till avdelningen team hör även lokalvindarna, som ansvarar över avdelnings städning samt matserveringen.

Vårt syfte är att utveckla speciellt den sociala gemenskapen och en meningsfull vardag hos de boende. Vi satsar på god introduktion och ett ergonomiskt arbetssätt. Stengårds seniorcenter fick ett lysande resultat år 2019 i arbetshälsovårdsförfrågan; det bästa resultat av arbetsvälbefinnandet.

Arbetet görs i tre skift inkl. veckoslutet. Vi använder oss av den flexibla arbetsskiftsplaneringen.

Vi förväntar oss att du har kompetens i att bemöta minnessjuka och att arbeta för klienternas rehabilitering. Vi förutsätter ett genuint intresse för arbete bland äldre, god samarbetsförmåga och växelverkan, egen aktivitet och mod att möta förändringar.

Helsingfors stad erbjuder mångsidiga personalförmåner, goda möjligheter till utbildning och utveckling i arbetet, företagshälsovårdens tjänster samt en tjänstebostad vid behov.

Du kan börja 01.10.2020 eller efter överenskommelse.

Kom med i vårt kunnande team och bidra till att våra boenden har en bra vardag! Vänligen fyll i din ansökan i första hand på helsinkirekry.fi.

Behörighetsvillkor:

Närvårdares yrkesutbildning. Vi förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.

Den sökande ska före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta uppgiften

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Avdelningsskötare Anna Ruttonen, tel. 09- 310 46161, anna.ruttonen@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1385205
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 9.10.2020
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki