(Poistunut julkaisusta)

Naarajärven vankilan vankiladiakoni
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2021

NAARAJÄRVEN VANKILAN VANKILADIAKONIN VIRKA
Vankiladiakonin virka on kirkon virka, jonka sijoituspaikkana on Naarajärven
vankila Pieksämäellä. Vankiladiakoni toimii Mikkelin tuomiokapitulin ja
vankilan johdon alaisena. Vankiladiakonin tehtäviin kuuluu turvata
uskonnonharjoitus vankilassa, toimia vankilassa sielunhoitajana sekä
vangeille että heidän omaisilleen, järjestää diakonista apua vangeille, edistää
vankien selviytymismahdollisuuksia yhteiskunnassa ja hoitaa yhteydenpitoa
vankilassa vieraileviin seurakuntiin ja järjestöihin.
Vankiladiakonin viran kelpoisuusehtona ovat kirkkohallituksen hyväksymä
diakonian virkatutkinto sekä hyvä perehtyneisyys kirkon toimintaan,
sielunhoitoon ja diakoniatyöhön. Lisäksi vaaditaan hyvä suomen kielen
suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito. Virkaan
valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ennen viran vastaanottamista. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Viran vaativuusryhmä on 503 ja viranhaltijan peruspalkka on 2467 €/kk.
Virkaan valittavalta edellytetään yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja
valmiutta kriisien kohtaamiseen. Perehtyneisyys kriminaalityöhön ja
vankeinhoitoon sekä päihdetyöhön katsotaan hakijalle eduksi.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee toimittaa
29.1.2021 klo 15 mennessä sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta.
Lisätietoja antaa hiippakuntadekaani Marko Marttila; marko.marttila@evl.fi; p.
050 3689808.