(Poistunut julkaisusta)

Naantalin seurakunnan seurakuntapastori
Naantalin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.12.2020

Naantalin seurakunnan seurakuntapastorin virasta kiinnostuneiden ilmoittautumisaikaa jatketaan.
Aiemmin virasta kiinnostuneiden hakemukset huomioidaan edelleen.

Seurakuntapastorin tehtävänkuva koostuu papin laaja-alaisesta perustyöstä sisältäen kaksi rippikouluryhmää vuodessa. Viran erityisinä vastuualueina ovat seurakunnan jalkautuvan työn suunnittelu ja koordinointi sekä jäsenyyden vahvistaminen. Työssä ovat tarpeen hyvät yhteistyötaidot. Virkaan haetaan jo vihittyä pappia. Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 601.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan määrättävän on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §) ja hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.

Virkaan ilmoittaudutaan KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella 15.1.2021 klo 14:00 mennessä.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Jani Kairavuo (040 1308 310, jani.kairavuo@evl.fi) ja tuomiokapitulista hiippakuntapastori Pauliina Järvinen (0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi)