(Poistunut julkaisusta)

Myyntipäällikkö, Kotimaan myynti ja markkinointi
Orion Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.7.2018

Tehtävän kuvaus

Myyntipäällikkönä Kotimaan myynnissä ja markkinoinnissa toimit Orion Pharman apteekkikentän tulosvastuullisena vetäjänä toisen myyntipäällikön rinnalla. Asiakasryhmäsi koostuu pääasiassa apteekkilaisista.

Keskeisiä vastuualueitasi ovat

 • apteekkikentän esimiehenä toimiminen ja myyntiedustajiesi motivoiminen huipputuloksiin
 • yhtenä avainhenkilönä toimiminen kotimaan myynnin asiakaslähtöisen myyntistrategian jalkauttamisessa käytännön toimintaan
 • hyvän ja toimivan yhteistyön rakentaminen omalta osaltasi sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • toimiminen tiiviissä yhteistyössä myynti- ja markkinointijohdon kanssa
 • osallistuminen aktiivisesti kampanjoiden suunnitteluun työryhmän jäsenenä
 • kampanjoiden tuloksellisuuden analysoiminen ja tarvittavien toimenpiteiden tekeminen analyyseihin perustuen
 • apteekkikentän toimintatapojen kehittäminen.

Yksikön kuvaus

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Suomessa Orion on markkinajohtaja lääkkeiden sekä apteekissa myytävien itsehoitovalmisteiden myynnissä. Suomen myynti- ja markkinointiorganisaatio edistää ihmislääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden myyntiä pääkohderyhminään apteekit, kuluttajat, hoitajat ja lääkärit.

Tarjoamme

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen esimiestehtävän mukavassa, energisessä ja huipputuloksia tekevässä organisaatiossamme. Lähin työparisi on apteekkikentän toinen myyntipäällikkö. Tulet työskentelemään läheisessä yhteistyössä myös muiden myyntipäälliköiden kanssa, kuin myös markkinoinnin ja myyntijohtajan kanssa.

Edellytykset

Sinulla on

 • kokemusta esimiestehtävistä
 • näyttöä menestyksekkäästä työskentelystä myynnin parissa
 • kykyä vaatia itseltäsi ja omalta tiimiltäsi suorituksia, jotka ylittävät meille asetetut tavoitteet
 • kaupallinen / farmaseuttinen / luonnontieteellinen / terveydenhuollon alan koulutus.

Tehtävässä on eduksi

 • taito motivoida ihmisiä huipputuloksiin
 • coaching-taidot esimiestehtävän hoitamisessa
 • yhteistyökykyisyys niin kollegoidesi kuin sidosryhmien kanssa
 • vastuunkanto päätöksistä ja päätösten toimeenpanosta
 • systemaattinen työskentelyote sekä kyky organisoida ja priorisoida asioita kokonaistavoite huomioiden
 • analyyttisyys ja syy-seuraus -suhteiden ymmärtäminen
 • halu saada asioita aikaan yhdessä
 • erinomaiset viestintä- ja esiintymistaidot.

Toivomme myös, että

 • sinulla on muutosvalmiutta ja kykyä muutosjohtamiseen sekä dynaamisuutta ja päättäväisyyttä viedä muutokset ja kehityshankkeet toteutuksen tasolle
 • kuuntelet muiden mielipiteitä ja huomioit ne päätöksiä tehdessäsi
 • olet joustava ja päämäärätietoinen sekä etsit aktiivisesti kaikkia tyydyttävää ratkaisua
 • hallitset neuvottelutaidot ja osaat katsoa asioita laaja-alaisesti
 • innostus kehittää ja kehittyä on osa sinua
 • työskentelet innovatiivisesti, kuitenkaan kustannustehokkuutta ja kannattavuutta unohtamatta.

Meille on myös tärkeää vaalia keskinäistä arvostusta ja kunnioitusta toistemme työtä ja näkemyksiä kohtaan. Muiden kuuntelu ja erilaisten näkökulmien huomioiminen ovat meillä arvokkaita ominaisuuksia saavuttaa tuloksia yhdessä. Työtä teemme tinkimättömällä asenteella. Lisäksi arvostamme uusia näkökulmia toimintatapojen kehittämiseksi.

Kiinnostuitko tehtävästä? Hae tehtävää 10.8.2018 mennessä.

Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää myös huumausainetestauksen.