(Poistunut julkaisusta)

Myyntihenkinen asiakaspalvelija
VMP Varamiespalvelu

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.1.2019
Toimenkuva
Tietoliikenneyhteyksiä myyvä yritys etsii asiakaspalvelutiiminsä vahvistukseksi innokasta myyjää. Pääasiallinen työ on myydä kuituliittymiä uusille asiakkaille. Myyntityön lisäksi myyjä työskentelee asiakaspalvelijana myymälässä, joko Porvoossa tai Loviisassa toiveiden mukaisesti. Asiakaspalvelu on lähinnä neuvomista, laitteiden päivittämistä ja mahdollista lisämyyntiä.

Asiakasyrityksemme on erittäin vahva toimija Itä-uudenmaan alueella, pääasiassa Porvoossa sekä Loviisassa. Yrityksessä kannustetaan oman ja yhteisen työn kehittämiseen, joten työnkuvaan voi itse vaikuttaa, kunhan tavoitteet ovat kaikille selkeät. Tavoitteena on hyödyntää kaikkien työntekijöiden osaamista ja vahvuuksia, jotta työyhteisössä toimiminen olisi merkityksellistä ja mielekästä.
Odotamme sinulta
Hyvä myyjä on ulospäin suuntautunut, innokas ja itsenäisen työotteen omaava tiimipelaaja. Työtä tehdään pienessä tiimissä, jossa tavoitteista ja aikatauluista sovitaan yhdessä. Myyjälle tärkeimpiä ominaisuuksia on tuloshakuisuus ja määrätietoisuus, kyky rakentaa oman työpäivän kulku sovituissa raameissa, sekä päästä tavoitteisiin ja innostaa muut tiimiläiset mukaan.
Työssä tarvitaan suomenkielen osaamisen lisäksi ruotsinkieltä. Tai ainakin valmiutta opetella ruotsinkieli.
Myytävät tuotteet ovat ICT-alan tuotteita, joten kiinnostus niitä kohtaan on edellytys työssä onnistumiselle. Uusien tietokoneohjelmien opetteleminen tulee sujua vaivatta.
Koulutus ja työkokemus
Hakijalta toivotaan vähintään opistotasoista koulutusta, mutta tärkeimpänä kriteerinä on halu myydä, palvella asiakkaita ja tehdä tulosta.
Muut tiedot
Töitä tehdään pääsääntöisesti päiväaikaan, mutta ilta- ja viikonlopputyöt ovat myös mahdollisia, joten joustavuutta työaikojen suhteen kaivataan.

Haastattelut käynnistetään jo hakuaikana ja paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Kannattaa siis hakea työtä heti.
Lisätietoja antaa VMP myyntipäällikkö Hanna Malmberg 044-9812490
Kesto
Toistaiseksi
Lisätietoja
Hanna Malmberg, Hanna.Malmberg@vmp.fi, (019) 560 1600
Hakeminen
Hae paikkaa viimeistään 22.02.2019 mennessä.