Myyntiassistentti, Shetland Oy (Helsinki)

Shetland Oy