Myyjä, S-market Myllypuro, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto