Myyjä, S-market Maunula, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto